Szolgáltatásaink
 

Környezetvédelmi képviselet
Környezetvédelmi szakértés, tervezés

 • Környezeti hatásvizsgálat, hatástanulmány készítése
 • Technológiák, tevékenységek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Környezetvédelmi teljesítményértékelés
 • Környezeti kockázatelemzés
 • Építési- és létesítési engedélyezési dokumentációk környezetvédelmi tervfejezeteinek készítése
 • Üzemanyag tárolótartályok engedélyeztetéséhez a környezetvédelmi tervfejezet kidolgozása
 • Környezetvédelmi állapotfelmérés: környezetszennyezés feltárása, lehatárolása
 • kárelhárítási terv készítése, kárelhárítás megszervezése és lebonyolítása
 • Környezetvédelmi állapotvizsgáló szakértői tevékenység
 • (a felszámolási eljárás és végelszámolás során)
 • Környezetvédelmi pályázatok készítése
 • Környezetvédelmi engedélyeztetés
 • Rendezési tervek környezetvédelmi fejezetének kidolgozása
 • Hulladékgazdálkodási terv készítése
 • Vízminőségi-kárelhárítási üzemi terv készítése
 • Kármentesítéssel összefüggő tervek, engedélyek készítése
 • Légszennyezés terjedésének számítógépes modellezése
 • Légszennyező pontforrás engedélyezési dokumentációjának készítése
 • Levegőtisztaság-védelmi és hulladék bejelentések
 • Települési környezetvédelmi programok készítése
 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Zaj- és rezgéscsökkentő beavatkozások tervezése
 • Zajtérkép készítése
 • Környezetvédelmi képviselet
 • Levegőtisztaság-védelmi mérések
 • Zajmérések
 • Mintavételezések analitikai vizsgálatokhoz
 • Rezgésmérés-rezgésvédelem
 • Mintavételezések, monitoring rendszerek
 • Szennyezett talajok és felszín alatti vizek kármentesítése

Munkavédelmi képviselet

 • Munkavédelmi- és egyéni védőeszköz szabályzat kidolgozása, szükség szerinti módosítása
 • Veszélyes anyag használati szabályzat, baleset elhárítási és mentési terv elkészítése
 • Az előírt üzemeltetési dokumentációk összeállítása (technológiai, kezelési, karbantartási utasítások munkabiztonsági részének elkészítése)
 • Munkahelyi kockázatértékelések elvégzése, dokumentálása, időszakos felülvizsgálata
 • A munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása
 • Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
 • A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, jegyzőkönyvezése és nyilvántartása
 • Az egyes időszakos biztonsági felülvizsgálatok (gépek, berendezések, emelőgépek, érintésvédelem stb.) elvégzésének megrendelése
 • Munkabiztonsági, munkaegészségügyi, kémiai és biológiai kockázatok felmérése, becslése, értékelése és felülvizsgálata
 • Megelőzési stratégia készítése a munkavédelem és munkaegészségügy területén


Tűzvédelmi képviselet

 • Tűzvédelmi szabályzat (tűzveszélyességi osztályba sorolással, tűzriadó tervvel) elkészítése, szükségi szerinti módosítása
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása, tűzvédelmi szakvizsgák megszervezése lebonyolítása
 • Üzemeltetési dokumentációk kiegészítése tűzvédelmi követelményekkel
 • Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
 • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyeztetésének megszervezése
 • Az egyes időszakos ellenőrzések és felülvizsgálatok (villámvédelmi, elektromos szabványossági vizsgálatok, tűzoltó készülékek, tűzcsapok, kémények ellenőrzése stb.) igény szerinti elvégzésének megrendelése

A tevékenységi körökben Társaságunk foglalkozik:

 • beépített tűzjelző- és oltó rendszerek tervezésével, kivitelezésével, karbantartásával

 

 • biztonságtechnikai rendszerek tervezésével, kivitelezésével, karbantartásával

 

 • vészvilágító rendszerek tervezésével, kivitelezésével, karbantartásával

 

 • villámvédelmi-, érintésvédelmi-, szabványossági felülvizsgálatok végzésével

 

 • gázveszély jelző, valamint hő- és füstelvezető rendszerekkel

 

 • tűzoltó vízforrások, hálózatok tervezésével, kivitelezésével, karbantartásával, tartozékaik forgalmazásával


tűzvédelmi berendezések, felszerelések, tűzoltó készülékek ellenőrzésével, karban-
tartásával