Munkavédelem
 

Munkavédelmi képviselet

 • Munkavédelmi- és egyéni védőeszköz szabályzat kidolgozása, szükség szerinti módosítása
 • Veszélyes anyag használati szabályzat, baleset elhárítási és mentési terv elkészítése
 • Az előírt üzemeltetési dokumentációk összeállítása (technológiai, kezelési, karbantartási utasítások munkabiztonsági részének elkészítése)
 • Munkahelyi kockázatértékelések elvégzése, dokumentálása, időszakos felülvizsgálata
 • A munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása
 • Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
 • A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, jegyzőkönyvezése és nyilvántartása
 • Az egyes időszakos biztonsági felülvizsgálatok (gépek, berendezések, emelőgépek, érintésvédelem stb.) elvégzésének megrendelése
 • Munkabiztonsági, munkaegészségügyi, kémiai és biológiai kockázatok felmérése, becslése, értékelése és felülvizsgálata
 • Megelőzési stratégia készítése a munkavédelem és munkaegészségügy területén

 

Munkahelyi levegőszennyezettség vizsgálat:

szerves- és szervetlen szennyezők(szilárd légszennyező anyagok, szerves oldószerek, illékony fémek, savak, lúgok, aeroszolok, füstgázok) koncentrációjának meghatározása

 

Munkahelyi zajmérés:

 • munkavállalókat érő zajexpozíció műszeres mérése,
 • mérési adatok alapján egyéni védőeszköz meghatározás.
 • zajmérések 0-45.000 Hz-es tartományban,
 • hangspektrum szűrés oktáv, terc és FFT analizátorokkal.
 • Infra- és ultrahang mérés

 

Munkabiztonsági, munkaegészségügyi,kémiai és biológiai kockázatelemzés:

A munkafolyamatok, a munkahelyek és a munkaeszközök vizsgálatát;
A veszélyek azonosítását, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kialakulási
lehetőségeinek feltárását, a kockázatok minőségi és mennyiségi értékelését;
A veszélyes anyagok és készítmények -köztük a rákkeltõ anyagok- okozta munkahelyi
kockázatok becslését,
A biológiai tényezők okozta munkahelyi kockázatok becslését,
A szervezeti, irányítási rendszer és folyamatok működésének - mint kockázati tényezőnek -
az átvizsgálását a fentiekkel kapcsolatban,
A kockázatok csökkentésére vonatkozó intézkedések értékelését és ajánlását.
Továbbá vállaljuk a kockázatértékelés, törvény szerintiévenkénti, indokolt esetben történő vagy soron kívüli felülvizsgálatát.